Monitoring wizyjny
06.06.2018.
  Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie ul. Szkolna 12, 28-225 Szydłów , informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany : główne wejście do budynku, klatki schodowe, szatnie, wyjście na zewnątrz od strony zachodniej budynku, wszystkie korytarze, teren przed budynkiem od strony zachodniej.
Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Gimnazjum w Szydłowie.
  Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.