Konkurs Szydłów  polskie Carcassonne doczekał się osiemnastki.
20.05.2018.
   Szesnastego maja br. w szydłowskim gimnazjum odbyła się XVIII edycja konkursu o tematyce historycznej, promującego Szydłów i sąsiadujące gminy z powiatów: staszowskiego, kieleckiego i buskiego.
 
 
W tym roku, w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  część pisemna konkursu w dużej mierze zawierała pytania nawiązujące do osób, miejsc i wydarzeń związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi.
  Do konkursu zgłosiło się dziesięć drużyn (30 uczniów), z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Gnojnie, Szkoła Podstawowa w Ociesękach, Szkoła Podstawowa w Solcu, Gimnazjum w Rakowie, Gimnazjum w Gnojnie, Gimnazjum w Szydłowie. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor Gimnazjum Dorota Kowalczewska-Spetel; powitała uczniów i nauczycieli z poszczególnych szkół, przedstawiciela Wójta Gminy Szydłów – pana Piotra Walczaka. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Iwona Baran – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie oraz nauczyciele gimnazjum – p. Urszula Skotnicka i p. Roman Baron.
  W pierwszej części pisemnej uczniowie rozwiązywali test, który zawierał 25 pytań. W drugiej części konkursu drużyny odpowiadały na trzy kolejki pytań (wybierały pytania za 3, 6 lub 10 punktów). Ostatecznie, w kategorii gimnazjów najlepszy wynik uzyskała drużyna Gimnazjum w Rakowie, natomiast w kategorii szkół podstawowych najwyżej uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Szydłowie.
  Wszyscy zawodnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez niezawodnych sponsorów konkursu: Gminę Szydłów, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Zespół Pałacowy w Kurozwękach.
Aktu wręczenia dyplomów dokonali: dyrektor szydłowskiego gimnazjum - Dorota Kowalczewska – Spetel, pełnomocnik ds. promocji Gminy Szydłów – Piotr Walczak, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie – Iwona Baran.
Pan Piotr Walczak, w imieniu wójta gminy, podziękował organizatorom, uczniom i nauczycielom. Pogratulował  młodzieży dużej wiedzy i zachęcił do kontynuowania tej inicjatywy w kolejnych latach.
Roman Baron podziękował sponsorom konkursu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.
Na koniec tradycyjnie wszyscy stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
  W takich chwilach, gdy spotykamy się z historią i zabytkami naszych małych ojczyzn, bliższe zdają się być słowa poety, bajkopisarza, pedagoga, działacza społecznego – Stanisława Jachowicza:
"Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?....”

Tekst: Roman Baron
Foto: Piotr Walczak