Koncert dla Ojczyzny
16.12.2016.
   W dn. 28 listopada 2016 r. w Staszowie odbył się Koncert dla Ojczyzny zorganizowany w związku z wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 
Więcej na www.szydlow.pl